Algemene voorwaarden AmRita Yoga & Wellness

 1. DEELNAME YOGALESSEN

1.1 Deelname aan de lessen, workshops, specials en/of ondergaan van massages van AmRita Yoga & Wellness betekent dat je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Je kunt je aanmelden voor 3 proeflessen (eenmalig), een losse les, een strippenkaart of een abonnement aanschaffen. De aanmelding geschiedt via Momoyoga.
1.3 Strippenkaart. Je kunt een 5-lessenkaart of 10-lessenkaart aanschaffen. De strippenkaarten hebben een verschillende geldigheidsduur. Kijk voor meer informatie bij Tarieven.
1.4 Wil je regelmatig naar de yogalessen komen? Dan kun je kiezen voor een doorlopend abonnement:
Yoga 1x per week (5 lessen per maand),
Yoga 2x per week (10 lessen per maand) of
Yoga 3x per week (15 lessen per maand).
1.5 Je sluit het abonnement minimaal voor 3 maanden af. Het stopzetten van het abonnement geschiedt per mail en is na 3 maanden per maand mogelijk. De startdatum van je abonnement is het uitgangspunt.
1.6 De betaling geschiedt via een bankoverschrijving d.m.v. iDeal op de bankrekening NL74 INGB 00075862 22 t.n.v. Rita Schrama. De betaling dient voldaan te zijn voordat je naar de eerste les komt. De bedragen voor abonnementen worden automatisch afgeschreven.
1.7 Je dient je voor elke les aan te melden via Momoyoga. Aanmelden is mogelijk tot 3 uur voor aanvang van de les. Voor de ochtendlessen dien je je aan te melden voor 20.00 uur de avond van te voren.
1.8 Bij AmRita Yoga & Wellness werken we niet met vaste groepen. Dit betekent dat je niet gebonden bent aan een bepaalde les, groep, dag en/of tijdstip en dat je kunt kiezen uit het aanbod lessen. Dit betekent tevens dat AmRita je geen tegoed is verschuldigd wanneer een les om welke reden dan ook uitvalt en/of tijdens vakantieperiodes uitgeroosterd wordt. In dat geval kun je een andere les volgen.
1.9 Afmelding dient uiterlijk 3 uur voor de aanvang van de les te worden doorgegeven, anders wordt de les automatisch van je kaart afgeschreven. Wil je je afmelden? Dat kan via Momoyoga.
1.10 Wanneer je vanwege omstandigheden je deelname aan de lessen (tijdelijk) moet staken, vindt er geen restitutie van lesgeld plaats. In overleg is het mogelijk om de aangeschafte lessen over te dragen aan een ander. Het is niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de volgende periode.

 1. VAKANTIES
  Er is het hele jaar les met uitzondering van de schoolvakanties. Dan geldt er een vakantierooster (zie hiervoor rooster). Het is ook mogelijk dat op sommige dagen en/of officiële feestdagen geen les is. Dergelijke roosterwijzigingen worden tijdig vermeld op de website en doorgegeven aan de deelnemers tijdens de lessen.
 2. BIJZONDERHEDEN
  3.1 Respecteer de grenzen die je lichaam aangeeft en forceer niet. Stel je docent voor de aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, zwanger, etc.).
  3.2 Ben je zwanger? Dan raad ik je aan om zwangerschapsyoga te gaan doen. AmRita Yoga & Wellness biedt traditionele zwangerschapsyoga aan.
  3.3 Heb je een blessure of een medische aandoening? Raadpleeg eerst je huisarts of therapeut voordat je een yogales komt volgen. AmRita Yoga & Wellness stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade, blessure of letsel. Je volgt de lessen volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid.
  3.4 Bij ziekte van de docent en/of uitvallen van een les zullen de deelnemers die zich aangemeld hebben, zo snel mogelijk geïnformeerd worden. Je krijgt dan een gelegenheid om de gemiste les op een andere dag/tijd in te halen of wordt de geldigheidsduur van de aangeschafte lessenkaart verlengd.
 3. HUISREGELS
  4.1 Om hygiënische redenen word je verzocht om schoeisel uit te doen voordat je de zaal betreedt. Schoenen kunnen bij de entree in het daarvoor bestemde schoenenrek worden geplaatst en de jassen kunnen worden opgehangen. De tassen en andere eigendommen kunnen veilig achtergelaten worden in de daarvoor bestemde lockers. Vergeet niet om de sleutel van de locker na de les in het slotje achter te laten! AmRita Yoga & Wellness is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van je eigendom.
  4.2 Zorg dat je voor de les niet te zwaar eet.
  4.3 Alle nodige materialen zijn in de yogastudio aanwezig. Als je gebruik wilt maken van de yogamat van de studio, word je verzocht om een strandlaken mee te nemen en het op de yogamat te leggen. Je mag uiteraard je eigen yogamat meenemen, dit is echter niet verplicht. Vanwege de hygiënische redenen worden de deelnemers verzocht de yogamatten en andere gebruikte materialen na iedere les te reinigen met de daarvoor bestemde schoonmaakmiddelen.
  4.4 Neem een schone handdoek mee voor op de props.
  4.5 Draag gemakkelijke kleding en zorg dat je niet te warm aangekleed bent. Zorg dat je een vestje en sokken bij je hebt, zodat je deze gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Het wordt aanbevolen om de antislip (yoga)sokken mee te nemen.
 4. AANVANG
  AmRita Yoga & Wellness is 10 minuten vóór de aanvang van iedere les toegankelijk. Om de lessen op tijd te kunnen starten, word je verzocht om 5 minuten voor de les start plaats te nemen in de zaal. De deur sluit op de aangegeven lestijden. Zorg dus dat je op tijd bent.
  We verzoeken je om stil te zijn bij de ingang van de ruimte.
 5. WORKSHOPS EN PRIVÉ LESSEN
  6.1 Voor de workshops, specials en/of privélessen kun je je aanmelden via Momoyoga. Nadat je betaling is ontvangen, ben je definitief inschreven.
  6.2 Annulering van geboekte workshops, specials en/of privélessen is mogelijk tot 48 uur voor aanvang. Bij annulering na deze datum/tijd blijven de volledige kosten aan AmRita Yoga & Wellness verschuldigd. Wanneer je vanwege omstandigheden de lessen (tijdelijk) moet staken, vindt er geen restitutie van lesgeld plaats. Als er sprake is van een langdurige ziekte of een andere gegronde reden, valt er in overleg meestal wat te regelen. Terugbetaling is niet mogelijk, ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht de reden. Vervanging door iemand anders is in overleg wel mogelijk.
  6.3 Mocht een workshop, special en/of les volgeboekt zijn, kun je op de wachtlijst worden geplaatst. In het geval dat een workshop, special en/of les niet doorgaat om welke reden dan ook, word je zo snel mogelijk ingelicht. Er wordt dan voor deze activiteit op zeer korte termijn een nieuwe datum ingepland.
 6. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS
  7.1 AmRita Yoga & Welness verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens van deelnemers voor het voeren van haar administratie, het uitvoeren van betalingsopdrachten en het bijhouden van haar bestanden.
  7.2 AmRita Yoga & Wellness bewaart in haar bestanden en in Momoyoga de naam, geboortedatum, adres, e-mailadres en het mobiele telefoonnummer van de deelnemers van de yogalessen. Deze gegevens zijn nodig om de administratie te voeren en de deelnemers op de hoogte te stellen van eventuele roosterwijzigingen.
  7.3 De deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd om hun gegevens in te zien, te wijzigen en/of verzoeken om deze te verwijden uit de bestanden van AmRita Yoga & Wellness.
  7.4 AmRita Yoga & Wellness bewaart de persoonsgegevens voor de duur zoals het wettelijk bepaald is.
  7.5 AmRita Yoga & Wellness gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
  7.6 AmRita Yoga & Wellness deelt de gegevens van deelnemers nooit met derden zonder voorafgaande toestemming.