Privacyverklaring

PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

  1. Yogastudio AmRita verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens van deelnemers voor het voeren van haar administratie, het uitvoeren van betalingsopdrachten en het bijhouden van haar bestanden.
  2. Yogastudio AmRita bewaart in haar bestanden de naam, adres, e-mail adres en het mobiele telefoonnummer van de deelnemers van de yogalessen. Deze gegevens zijn nodig om de administratie te voeren en de deelnemers op de hoogte te stellen van eventuele roosterwijziggingen.
  3. De deelnemers zijn ten alle tijden gerechtigd om hun gegevens in te zien, te wijzigen en/of verzoeken om deze te verwijden uit de bestanden van Yogastudio AmRita.
  4. Yogastudio AmRita bewaart de persoonsgegevens voor de duur zoals het wettelijk bepaald is.
  5. Yogastudio AmRita gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
  6. Yogastudio AmRita deelt de gegevens van deelnemers nooit met derden zonder voorafgaande toestemming.